nuxt3

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca obejmuje szerokie spektrum objawów, będących wynikiem przewlekłego, niedostatecznego zaopatrzenia w tlen mięśnia sercowego. Najbardziej powszechną przyczyną (ponad 90% przypadków) dostarczania zbyt małej ilości tego życiodajnego pierwiastka do serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych, czyli zwężenie tętnic spowodowane odkładaniem się na ich wewnętrznej ściance cholesterolu i innych lipidów. Inne ważne czynniki mogące odpowiadać za zbyt słabe ukrwienie mięśnia sercowego, to: niedokrwistość, niewydolność oddechowa, nadczynność tarczycy oraz nadciśnienie tętnicze. Częstotliwość występowania ChNS rośnie gwałtownie wraz z wiekiem, a choroba dotyka w równym stopniu tak mężczyzn jak i kobiety. Za najważniejsze czynniki ryzyka, sprzyjające wystąpieniu choroby niedokrwiennej serca uważane są: palenie papierosów, podwyższone stężenie cholesterolu i trójglicerydów oraz dieta bogata w tłuszcze zwierzęce. Bardzo charakterystycznym objawem przewlekłej choroby niedokrwiennej jest przeszywający, zamostkowy ból w klatce piersiowej. Choroba może być przyczyną nagłego zatrzymania krążenia, co w przypadku braku natychmiastowej reanimacji może zakończyć się zgonem pacjenta. U osób ze zdiagnozowaną ChNS konieczne jest stosowanie farmakoterapii do końca życia.

Bezpłatny wywiad medyczny online

Podaj swoje objawy i sprawdź co może Ci dolegać

Rozpocznij wywiad
Mobile App Illustration