nuxt3

Ostra białaczka limfatyczna

Białaczka to złośliwa choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. W ostrej białaczce limfoblastycznej zostają upośledzone limfocyty – komórki układu odpornościowego, które należą do  białych krwinek krwi - leukocytów. Limfocyty trafiają do krwi w postaci niedojrzałej, tzw. komórek blastycznych i upośledzają układ krwionośny. Przymiotnik "ostra" w nazwie tej choroby oznacza, że rozwija się ona nagle, a stan zdrowia pacjenta ulega dramtycznemu pogorszeniu. Bardzo ważne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Największa procent zachorowalności na tą odmiane białaczki występuje u młodych osób. Przyczyny mogą być różne: upośledzenia układu immunologicznego lub hormonalnego, czynniki genetyczne, napromieniowanie. Najczęstsze objawy to: gorączka, osłabienie, poty nocne, anemia, wybroczyny na skórze, bladość skóry, bóle brzucha i stawów. W celu rozpoznania ostrej białaczki wykonywane jest badanie krwi oraz szpiku kostnego. Leczenie odbywa się na drodze chemioterapii, która powinna prowadzić do remisji, czyli wyeliminowaniu komórek blastycznych z krwi i szpiku kostnego.

Bezpłatny wywiad medyczny online

Podaj swoje objawy i sprawdź co może Ci dolegać

Rozpocznij wywiad
Mobile App Illustration