nuxt3

Udar mózgu

Udarem mózgu nazywamy objawy związane z nagłym wystąpieniem uogólnionego lub ogniskowego zaburzenia pracy mózgu, wywołanego dysfunkcjami krążenia mózgowego. Udary mózgu dzielimy na krwotoczne, które są wywołane wylewem krwi do mózgu i niedokrwienne, w których z jakiegoś powodu dopływ krwi do mózgu jest wstrzymany. Oba te stany zagrażają życiu i wymagają możliwie najszybszej hospitalizacji. Objawy udaru zależą od miejsca mózgu, które zostanie nim dotknięte. Często wywołuje go stres lub zmęczenie. Zwykle występuje nagły, bardzo silny ból głowy, połączony z wymiotami i nudnościami oraz – w ciągu kilku minut – utrata przytomności. Charakterystyczne już również połowiczne porażenie nerwów twarzy (objawiające się np. opadającym kącikiem ust). W przypadku zaobserwowania takich objawów należy niezwłocznie zabezpieczyć czynności życiowe, ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej, a następnie wezwać pogotowie lub przewieźć go do szpitala, najlepiej posiadającego wyspecjalizowany oddział udarowy. Osoba po udarze podlega specjalistycznemu leczeniu szpitalnemu, a następnie długotrwałej rehabilitacji, która ma pomóc w przywróceniu utraconych funkcji. Nie zawsze jednak udaje się to i chory pozostaje częściowo niepełnosprawny.

Bezpłatny wywiad medyczny online

Podaj swoje objawy i sprawdź co może Ci dolegać

Rozpocznij wywiad
Mobile App Illustration