nuxt3

Urazy stawów lub kości

Każdy człowiek narażony jest na urazy układu ruchu - stawów lub kości. Zwichnięcia, stłuczenia i złamania towarzyszą ludziom bez względu na płeć, wiek czy inne dolegliwości, choć oczywiście są czynniki, które wpływają na częstość tego typu urazów. Złamaniem nazywamy każde przerwanie ciągłości kości, które następuje na skutek urazu. Złamanie jest zamknięte, kiedy nie stwierdza się widocznej rany w miejscu urazu i otwarte, kiedy taka rana występuje. Złamaniu towarzyszy ból i niemożliwość wykonania ruchu, a także obrzęk. Natomiast skręcenie to przemieszczenie się powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. Często towarzyszy mu uszkodzenie torebki stawowej lub naciągnięcie jej więzadeł. Zarówno w przypadku złamania, jak i skręcenia, pierwszą czynnością powinno być unieruchomienie miejsca, którego dotyczy uraz. W dalszej kolejności wykonuje się zdjęcie RTG, które pozwala na ocenienie stopnia złamania. Niekiedy wymaga ono operacji, częściej założenia opatrunku gipsowego, który na pewien okres unieruchomi złamaną kość i pozwoli jej się zrosnąć oraz zregenerować.

Bezpłatny wywiad medyczny online

Podaj swoje objawy i sprawdź co może Ci dolegać

Rozpocznij wywiad
Mobile App Illustration