nuxt3

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to zaburzenia na tle nerwicowym, które dotyczą sfery emocji, zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Mogą wystąpić u dzieci i u dorosłych. Czynniki wywołujące zaburzenia lękowe mogą być genetyczne, środowiskowe, osobowościowe - wszystkie które moga wywoływać lęki u chorego. Pomimo, że zaburzenia te dotyczą psychiki, to często objawiają się one somatycznie, czyli wywołują szereg różnych objawów fizycznych, np. bezsenność, depresję, zaburzenia apetytu, zawroty głowy czy bóle w klatce piersiowej. Lęk odczuwany przez chorego może być długotrwały o lekkim nasileniu lub krótki, ale natężony. Lęki mogą występować z różnych przyczyn, np. mogą to być pourazowe zaburzenia stresowe (gwałt, wykorzystywanie w dzieciństwie), ataki paniki, obsesje, fobie (lęk przed określonymi sytuacjami, przedmiotami). Leczenie zaburzeń lekowych opiera się na farmakoterapii i psychoterapii.

Bezpłatny wywiad medyczny online

Podaj swoje objawy i sprawdź co może Ci dolegać

Rozpocznij wywiad
Mobile App Illustration